BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
06 Ocak 2022

RAFET AKIN.jpg

RAFET AKIN

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

(0332) 556 1037   DAHİLİ NUMARA:1905


Bilgi İşlem Birimi ve İşlevleri

Bilgi İşlem Koordinasyon Hastanemiz bilgi işlem koordinasyon biriminin temel işlevi; Hastane bilgi yönetim sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamaktır. Bu amaçla koordinasyon biriminin görevleri arasında;

– Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veritabanı ve grafik arayüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak
– HBYS’ni güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yaptırmak.
– Program üzerinde yapılan değişiklik ve güncellemelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek
– Kullanıcıların program ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yaptırmak
– HBYS’nin düzenli aralıklarla yedeklerini, harici ortamda almak ve muhafaza etmek
– Programın kullanımında ortaya çıkan ve / veya ortaya çıkması muhtemel problemleri tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri almak (donanım yükseltmeleri, kullanıcı sürekli eğitimleri vb)
– Programa gerekli tanımlamaları (kurum, personel, yetki, gerekli kodlamalar vb.) yapmak / yaptırmak
– Program kullanıcılarının veri girişi esnasında oluşabilecek sorunlu kayıtlarını usulüne uygun olarak düzeltmek / düzelttirmek

– internet erişiminin temini ve kullanılması için gerekli görüşme

– Hastane Bilgi Sistemi kapsamında kullanılacak kişisel bilgisayar, sunucu bilgisayar, ağ sistemi ve komponentlerini tanımlayarak, şartnamelerini hazırlamak, satınalma ve muayene süreçlerine iştirak etmek
– Kullanılan donanımların temizlik ve rutin bakımlarının yapılması için koordinasyonu sağlamak

– bilgi sistemi üzerinden veri taraması gerektiren istatistiki sorgulamaları ve özel durumlarda gerekli taramayı yaparak oluşturulan raporları ilgili birimlere ve hastane dışı kurum ve kuruluşlara sunmak

– Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne çevrim içi (internet üzerinden) bildirilmesi gerekli rutin veri girişi işlemlerini (hastane bilgi formları, YPTS,Sağlık-NET, performans verileri gibi) yapmak

– Bölümle ilgili iç / dış resmi yazışmaları yapmak
– İnternet üzerinden günlük mevzuat takibi yapmak ve ilgililere bilgi vermek

– HBYS ile ilgili eğitimleri koordine etmek.