Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları
19 Eylül 2023


- SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

- Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. 
- Öz değerlendirmeleri yönetir.
- Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
- Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
- Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
- SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
- Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
- SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

a6f169a1-037a-4012-be08-b60a325f71bb.jpg
d92a199a-c019-4f2d-80b6-62b8815840cb.jpg
e7409d90-4801-407a-aedc-9316bbf0f3af.jpg
f0260dea-1601-4a88-8d70-b833a6709465.jpg
28f4c8f7-4f4c-4a0f-908b-67178e99aa98.jpg
c222519b-4163-4aaa-99d8-665a4a44f800.jpg
f0260dea-1601-4a88-8d70-b833a6709465.jpg